W - Ž

 • 27.04.2012 11:57

  Zákonný zástupce

  Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům (např. za nezletilého).

 • 21.04.2012 13:52

  Zástavní právo

  Právo věřitele (banky) nakládat s cizí věcí (zástavou), kterou dlužník ručí za svůj dluh. V případě nesplácení může banka zástavu prodat a vyrovnat se tak s dlužníkem. Zástava je většinou nějaká nemovitost – dům, byt, pozemek.

 • 15.03.2012 10:48

  Zůstatek na účtu

  Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.