Stanovisko k soutěži Rozpočti si to!


Charakteristika

Soutěž Rozpočti si to! představuje praktický přístup k výuce finanční gramotnosti. V jejím průběhu žáci nejen soutěží, ale zároveň se touto formou i učí, získávají užitečné poznatky o životních situacích, o finančních produktech a možnostech, jak situace řešit. Proto je vhodnou cestou, jak naplňovat rámcový vzdělávací program v oblasti finanční gramotnosti.

Během soutěže žáci vypracují řadu úloh, které se zakládají na reálných a běžných životních situacích života rodiny. Mohou volit z několika profilů rodin (a také mohou použít profil pro společně bydlící studenty vysoké školy). Tím si uvědomí, že různé rodiny mohou mít - a mají - jak různé výdaje, tak i různé příjmy.

Protože soutěž probíhá ve třech kolech, v jejichž rámci zpracovávají dílčí úlohy, může její obsah zahrnout poměrně širokou problematiku osobních financí. Zároveň mají žáci dostatek času, což jim jednak umožňuje zpracovat úkoly dostatečně kvalitně a jednak si problematiku více zažijí a osvojí.

Propracovaná je i průběžná motivace celé hry po celou dobu zpracovávání úkolů - pomocí získávání symbolických peněz.

Bližší charakteristiky jednotlivých kol soutěže

V prvním kole se soutěž věnuje oblasti rodinného rozpočtu. Žáci rozpočet sami sestaví, přičemž pracují se soutěžním e-shopem. Na základě reálných cen zabezpečí stravování rodiny, její bydlení a dopravu. Na druhé straně pak odvodí své příjmy v závislosti na profilu rodiny. Volí tedy, zda jsou zaměstnáni či podnikají, další členové rodiny pak mohou dostávat starobní důchod či kapesné.

Poté žáci sestaví celý rozpočet a musejí zvážit, zda je vyrovnaný. Pokud nikoliv, musejí to vyřešit.

Vhodným prvkem soutěže, který dále přibližuje situace reálnému životu, jsou tzv. specifické události (porucha auta, škoda na nemovitosti - pojištěné či nepojištěné, veterinární zákrok atd.). Tyto události se zařazují v každém ze tří kol.

Žáci mají vždy jasný návod, jak situaci vyřešit. Tak mohou jednak zpracovat soutěžní úlohu a jednak se touto cestou učí, jak s rozpočtem pracovat.

V druhém kole řeší každoročně se opakující událost - Vánoce. Na nich pochopí rozdíl mezi pravidelnými výdaji a výdaji jednorázovými (a rovněž tak analogicky u příjmů). Součástí zadání je i podpora dárcovství a dobrovolnictví.

Soutěž vede žáky k tomu, že mimořádné výdaje by měli řešit s pomocí mimořádných příjmů a vhodným nakládáním s finanční rezervou.

V třetím kole se soutěž věnuje spoření a investování. Vede soutěžící k tomu, aby si vybrali způsob investování a budovali takové příjmy, které je mohou zajistit i v době, kdy nebudou moci pracovat.

Shrnutí

Soutěž Rozpočti si to! na jedné straně umožňuje realizovat výuku a naplňovat cíle rámcových vzdělávacích programů. A na straně druhé umožnuje učit o finanční gramotnosti prakticky a s využitím v každodenním životě a běžných životních situacích.

Tím se také odlišuje od jiných soutěží v oblasti finanční gramotnosti a v řadě ohledů je překonává.

Ing. Petr Klínský
spoluautor Standardů finanční gramotnosti
člen pracovní skupiny MFČR pro finanční vzdělávání