Vysvětlení kritéria: 

FINANČNÍ REZERVA / PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM

 

Pro sestavení pořadí finančního žebříčku jsme zvolili kritérium finanční rezerva / průměrný měsíční příjem. Smyslem tohoto kritéria je naučit účastníky, že jedním z cílů sestavování rozpočtu je vytvoření co největší finanční rezervy.  Nemůžeme ale vzít jako kritérium absolutní výši finanční rezervy na konci, neboť každá osoba či rodina (i v životě) má jinou potřebu výše finanční rezervy – ta se odvíjí od příjmů dané rodiny (osoby), rezerva se uvádí v x-násobku měsíčního příjmu (resp. existuje více přístupů - některé uvádějí x-násobek měsíčních výdajů). Hráči si na začátku volí profil domácnosti a během hry mají možnost zvýšit svou příjmovou část, proto každý tým může mít jinou výši měsíčního příjmu.

  • Finanční rezervou v čitateli se rozumí finanční rezerva na konci roku, tj. kumulované cashflow (hospodářský výsledek).
  • Průměrným měsíčním příjmem ve jmenovateli se rozumí aritmetický průměr všech aktivních měsíčních příjmů, tj. součet příjmů / 12.

Finální číslo udává, v jaké výši tým vytvořil finanční rezervu, tedy kolika-násobek příjmu rodiny. Kupříkladu číslo 3,15 znamená, že tým vytvořil finanční rezervu ve výši 3,15-násobku průměrných příjmů rodiny.

Ve jmenovateli je záměrně použit pouze aktivní příjem - dalším z principů, který si hráči během soutěže osvojují, je podstata budování pasivního příjmu. Pokud se jim podaří získat nějaký pasivní příjem, vylepší jim to automaticky kritérium do finančního žebříčku, kde jim bude ovlivňovat pouze čitatele. 

Provozovatel portálu a soutěže:

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 
      
 
       
 
     
 
    
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

                     

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode