Úkol č. 10: SPOŘENÍ - KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ REZERVA

Vytváření rezerv je důležitou součástí práce s rodinným rozpočtem, protože je zapotřebí, abychom byli připraveni na neočekávané situace, a také, abychom převáděli dlouhodobé cíle do kratších časových úseků.

FINAČNÍ REZERVY můžeme dělit:

 • krátkodobé - máme „v pohotovosti“ pro nenadálé výdaje
 • dlouhodobé - slouží pro dlouhodobé účely, jako jsou např. vlastní bydlení, studium dětí nebo zajištění na stáří

Pro tvorbu krátkodobé finanční rezervy je dobré využívat takové finanční produkty, které mají tzv. vysokou likviditu – tzn., že se k penězům dostaneme rychle (v řádu dnů). Takovýmto produktem je např. spořicí účet, který má vyšší zhodnocení (úrok) než běžné účty. Spořicí účty však nemají tak vysoký úrok jako jiné finanční produkty, kde je dostupnost peněz nižší.

Nyní se rozhodnete, kolik peněz budete (pravidelně) odkládat stranou pro tvorbu krátkodobé finanční rezervy a kam.

Pozn. Existuje pravidlo 10 %, tedy 10 % příjmů odkládat stranou.

CÍL

ROZHODNĚTE, KOLIK PENĚZ BUDETE ODKLÁDAT STRANOU JAKO KRÁTKODOBOU FINANČNÍ REZERVU A KAM. ROZHODNĚTE, ZDA POČÁTEČNÍ FINANČNÍ REZERVU PŘESUNETE NA JINÝ TYP UKLÁDÁNÍ PENĚZ.

Jak již víte, na začátku roku máte našetřen 1 rodinný měsíční příjem – cílem krátkodobé finanční rezervy je mít stranou 1 - 3 měsíční příjmy rodiny – můžete se tedy rozhodnout, jestli tuto rezervu navýšíte či nikoliv.

 • Vyberte si způsob, jakým budete zacházet s krátkodobou finanční rezervou. Můžete si rezervu nechávat na běžném účtu, přesouvat ji na spořicí účet, dávat si ji doma pod polštář nebo s ní zacházet nějak jinak. Pamatujte však, že by měla být krátkodobá rezerva dobře dostupná, protože slouží na pokrytí nenadálých výdajů.
 • Rozhodněte se, zda počáteční finanční rezervu přesunete někam jinam (a zahrnete ji tedy do krátkodobé finanční rezervy) nebo ji ponecháte na spotřebu, tj. na běžném účtu.
 • Celková krátkodobá finanční rezerva se vám případně zhodnotí úrokem, který se vám zapíše do tabulky rozpočtu jako pasivní příjem.
 • Čím větší částku do rozpočtu zanesete, tím více obdržíte chechtáků – chechták dostanete za částku ve výši každých započatých 5 % z vaší počáteční finanční rezervy. Pokud je tedy kupříkladu vaše počáteční rezerva 50 000 Kč, 1 chechták dostanete při odkládání jakékoliv částky, 2 chechtáky dostanete za odkládání 2501 Kč a více, atd.
 • Pozn. Krátkodobá finanční rezerva se vám připočte k celkově vytvořené finanční rezervě, která je základním údajem pro sestavení finančního žebříčku (buňka P5) – nemusíte se tedy bát, že o tyto peníze přijdete v rámci tohoto ukazatele. Myslete však na to, že tyto peníze již nebudete moci jinak použít a musí vám zbýt ještě prostředky na dlouhodobé investice (viz úkoly č. 11 a č. 12).

Dobrovolný úkol: Pokud si vyberete jako způsob ukládání finanční rezervy spořicí účet, vyberte si jeden konkrétní účet a napište mi důvody, proč jste si vybrali právě daný účet.

JAK

 • Zvolenou částku zaneste přímo do rozpočtu. V tabulce rozpočtu pro 3. kolo máte k tomu připravený v sekci „Investice“ řádek „Krátkodobá finanční rezerva“
 • Způsob, kam tuto finanční rezervu odkládáte a důvod proč, vepište do stejného řádku do buňky ve sloupci „Poznámka“.
 • Pokud se rozhodnete počáteční finanční rezervu přesunout na stejný způsob odkládání, vepište ji v řádku „Krátkodobá finanční rezerva“ do červeně označené buňky ve sloupci C a vymažte ji v buňce C5. Pokud ji chcete nechat na spotřebu na běžném účtu, nechte ji tak jako v předchozím kole v buňce C5. Můžete také přesunout pouze část finanční rezervy.  
 • Pokud si vyberete jako způsob spořicí účet, vyberte si jeden konkrétní. Může vám k tomu posloužit kamarád Chytrý Honza na www.chytryhonza.cz. Postupujte stejně jako u výběru běžného účtu.
  • Případný popis důvodů, proč jste si vybrali právě daný spořicí účet, mi pošlete e-mailem na soutez.fgds@gmail.com společně s dalšími úkoly 3. kola.
  • Úrok na spořicím účtu, který jste si vybrali, vepište do rozpočtu do připraveného pole na řádku „Krátkodobá finanční rezerva“ ve sloupci S, a to jako desetinné číslo (např. úrok 1 % pište jako 0,01).

 

POKRAČUJTE NA ÚKOL Č. 11: INVESTICE A PASIVNÍ PŘÍJEM

Provozovatel portálu a soutěže:

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 
      
 
       
 
     
 
    
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

                     

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode