Úkol č. 11: INVESTICE A PASIVNÍ PŘÍJEM

Kromě příjmů a výdajů můžeme ještě v rozpočtu rozlišit třetí část, kterou jsou INVESTICE.

Investice jsou výdaje, které nejsou určeny na přímou spotřebu, ale doufáme, že nám v budoucnu přinesou zisk, pasivní příjem či jiný užitek. Bývají dlouhodobé, většinou investujeme v horizontu alespoň 5 let. Produkty, které si v rámci investic pořizujeme, mají nižší likviditu (tj. dostupnost peněz, které v nich máme), a proto mohou přinášet vyšší zhodnocení, než např. běžný nebo spořicí účet. Vyšší výnos v sobě ale také nese vyšší riziko. Díky investicím si tvoříme dlouhodobou finanční rezervu, tedy rezervu na plnění dlouhodobých cílů.

Víte, co je to PASIVNÍ PŘÍJEM? Je to pravidelný příjem, pro nějž již nemusíme vynakládat aktivitu, a přesto nám chodí (pro jeho získání je však většinou potřeba vynaložit určitou aktivitu na začátku) – jedná se např. o nájem z nemovitostí, úroky z finančních investic či podíly na zisku firmy.

Investice můžeme rozdělit na pravidelné – na ty se zaměříme nyní – a jednorázové, ty budete moci uskutečnit v rámci posledního úkolu.

Obecně můžeme investice dělit na tyto oblasti:

 • finanční investice – např. investice do cenných papírů (akcií, dluhopisů apod.) a jiných finančních produktů (stavební spoření, doplňkové penzijní spoření apod.)
 • investice do komodit – např. zlato, stříbro, drahé kameny, ropa apod.
 • investice do nemovitostí / movitého majetku – tj. např. nákup bytu, domu či auta za účelem pronájmu (popř. budoucího prodeje se ziskem)
 • investice do podnikání – podnikání může v budoucnu přinést nejen zisk, ale i pasivní příjem, pakliže podnikatel postaví takový systém, který dokáže fungovat (a generovat zisk) i bez něj
 • investice do vzdělávání – z této investice většinou nepramení přímý pasivní příjem či zisk, vzdělávání nám však zvyšuje naší hodnotu na trhu práce a můžeme díky tomu např. získat lépe placenou práci nebo nastartovat výnosnější podnikání

CÍL

ROZHODNĚTE SE, KOLIK PENĚZ BUDETE PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC INVESTOVAT DO JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ INVESTIC.

V tomto úkolu se jedná o pravidelné investice, kde máte možnost investovat do 3 kategorií:

 • finančních investice
 • komodity
 • vzdělávání

Pozn. do nemovitostí a podnikání budete mít příležitost investovat jednorázově v rámci úkolu č. 12 a byly také součástí předchozích dvou kol hry (viz níže specifické události). 

Chechtáky získáte za investovanou částku – v každé kategorii investic získáte 3 chechtáky za každých započatých 5 % z počáteční rezervy vaší rodiny, minimální investovaná částka je však 500 Kč. Pokud je tedy kupříkladu vaše počáteční rezerva 50 000 Kč, 3 chechtáky dostanete při investování min. 500 Kč, 6 chechtáků dostanete za investování 2501 Kč a více, atd.

Dobrovolný úkol – u každé kategorie popište:

 • o jakou konkrétní investici se jedná (např. do jakých druhů akcií / finančních produktů nebo do jakých komodit apod.)
 • co je cílem této investice – tzn. co chcete v budoucnu se zhodnocenou investicí udělat
 • jaký druh výnosu z ní plyne a jak velký (průměrný) výnos předpokládáte v jakém časovém horizontu
 • Pakliže vaše investice ponese v budoucnu pasivní příjem, získáte za ni dvojnásobný počet chechtáků. 

JAK

 • Zvolené částky zaneste přímo do tabulky s rozpočtem, kterou mi na konci tohoto kola budete posílat.
 • V tabulce je sekce „Investice“ a na jednotlivých řádcích pak jednotlivé druhy investic.
 • Pokud máte vzdělávání ve výdajích, můžete si ho přesunout do investic.
 • POZOR! Jedná se o pravidelné měsíční investice, částky je tedy zapotřebí nakopírovat do všech měsíců roku!
 • Případný popis konkrétních investic mi zašlete na soutěžní mail soutez.fgds@gmail.com společně s rozpočtem a dalšími výstupy 3. kola. K výběru konkrétních druhů investic vám opět může pomoci kamarád Chytrý Honza na portále www.chytryhonza.cz

 

POKRAČUJTE NA ÚKOL Č. 12: ZÁVĚREČNÝ ROZPOČET + CO SE ZBYLO FINANČNÍ REZERVOU

Provozovatel portálu a soutěže:

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 
      
 
       
 
     
 
    
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

                     

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode