Úkol č. 10: SPOŘENÍ - KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ REZERVA

Vytváření rezerv je důležitou součástí práce s rodinným rozpočtem, protože je zapotřebí, abychom byli připraveni na neočekávané situace, a také, abychom převáděli dlouhodobé cíle do kratších časových úseků.

FINAČNÍ REZERVY můžeme dělit:

  • krátkodobé - máme „v pohotovosti“ pro nenadálé výdaje
  • dlouhodobé - slouží pro dlouhodobé účely, jako jsou např. vlastní bydlení, studium dětí nebo zajištění na stáří

Pro tvorbu krátkodobé finanční rezervy je dobré využívat takové finanční produkty, které mají tzv. vysokou likviditu – tzn., že se k penězům dostaneme rychle (v řádu dnů). Takovýmto produktem je např. spořicí účet, který má vyšší zhodnocení (úrok) než běžné účty. Spořicí účty však nemají tak vysoký úrok jako jiné finanční produkty, kde je dostupnost peněz nižší.

Nyní se rozhodnete, kolik peněz budete (pravidelně) odkládat stranou pro tvorbu krátkodobé finanční rezervy. Budeme předpokládat, že si tuto rezervu odkládáte na spořicí účet s úrokem 1 % ročně.
Pozn. Existuje pravidlo 10 %, tedy 10 % příjmů odkládat stranou.

CÍL

ROZHODNĚTE, KOLIK PENĚZ BUDETE ODKLÁDAT STRANOU JAKO KRÁTKODOBOU FINANČNÍ REZERVU, a ZDA POČÁTEČNÍ FINANČNÍ REZERVU PŘESUNETE NA SPOŘICÍ ÚČET.

  • Jak již víte, na začátku roku máte našetřen 1 rodinný měsíční příjemcílem krátkodobé finanční rezervy je mít stranou 1 - 3 měsíční příjmy rodiny – můžete se tedy rozhodnout, jestli tuto rezervu navýšíte či nikoliv.
  • Rozhodněte se, zda počáteční finanční rezervu přesunete na spořicí účet (a zahrnete ji tedy do krátkodobé finanční rezervy) nebo ji ponecháte na spotřebu (resp. na běžném účtu).
  • Celková krátkodobá finanční rezerva se vám následně zhodnotí úrokem spořicího účtu 1 %, který se vám zapíše do tabulky rozpočtu jako pasivní příjem.
  • Čím větší částku do rozpočtu zanesete, tím více obdržíte chechtáků – chechták dostanete za částku ve výši každých započatých 5 % z vaší počáteční finanční rezervy. Pokud je tedy kupříkladu vaše počáteční rezerva 50 000 Kč, 1 chechták dostanete při odkládání jakékoliv částky, 2 chechtáky dostanete za odkládání 2501 Kč a více, atd.
  • Krátkodobá finanční rezerva se vám připočte k celkově vytvořené finanční rezervě, která je základním údajem pro sestavení finančního žebříčku (buňka P5) – nemusíte se tedy bát, že o tyto peníze přijdete v rámci tohoto ukazatele. Myslete však na to, že vám musí zbýt ještě finance na dlouhodobé investice (viz úkoly č. 11 a č. 12).

JAK

  • Zvolte si a zaneste do rozpočtu částku, kterou budete každý měsíc odkládat ze svého příjmu na tvorbu krátkodobé finanční rezervy. V tabulce rozpočtu pro 3. kolo máte k tomu připravený v sekci Investice řádek „krátkodobá finanční rezerva“.
  • Pokud se rozhodnete počáteční finanční rezervu přesunout na spořicí účet, vepište ji v sekci v řádku „Krátkodobá finanční rezerva“ do červeně označené buňky ve sloupci C a vymažte ji v buňce C5. Pokud ji chcete nechat na spotřebu (resp. na běžném účtu), nechte ji tak jako v předchozím kole v buňce C5. Můžete také přesunout na spořicí účet pouze část finanční rezervy.  


 

  • POKRAČUJTE NA ÚKOL Č. 11: INVESTICE A PASIVNÍ PŘÍJEM

Provozovatel portálu a soutěže:

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 
      
 
       
 
     
 
    
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

                     

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode