MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 

Tématem měsíce na portále Finanční gramotnost do škol je Mediální gramotnost.

Téma mediální gramotnost jsme vybrali, protože je to něco, co by dnešní člověk měl ovládat, aby byl schopen se dobře orientovat ve světě informací a medií, nalézt potřebné a žádoucí informace, mít schopnosti je analyzovat, vyhodnotit a na základě toho se adekvátně rozhodovat. Cílem je, aby takto vzdělaný jedinec měl schopnost se vypořádat s určitou entropií informací, zpráv, přesvědčovacích kampaní, reklam, věrohodných i méně věrohodných údajů, s nimiž se setká na internetu, tisku, televizi a v jiných mediích a využil je pro své potřeby.

Protože moderní člověk by měl ovládat komunikaci, vyznat se v médiích, školství se přizpůsobilo tomuto vývoji a od konce 90. let se zvětšil prostor pro i mediální výchovu ve školách s cílem dosáhnout mediální gramotnosti žáků a studentů.

V rámci webináře bude našim cílem uchopit komplexně téma Mediální gramotnost, jeho definici, praktické aspekty a odpovědět na základní otázky, které jsme si položili a které rádi doplníme o Vaše dotazy. Hlavní okruhy webináře se tedy budou zabývat následujícími otázkami:

  • co je mediální gramotnost
  • média jako zdroj informací
  • mediální publikum (aktivní/pasivní divák)
  • reklama v médiích
  • kde se mediálně vzdělávat
  • co je propaganda a jaká je její dnešní podoba
  • a mnoho dalšího.

ČLÁNKY:

INSPIRATIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ VIDEA:

Představení Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského

Jedná se o projekt, jehož cílem bylo původně každoroční připomenutí osobnosti českého novináře a podpora výchovy mladých novinářů v Česku a na Slovensku.

Mediální gramotnost 2015 - Václav Chábera