Téma měsíce ledna 2014

 

 


Do slovníku

 

Franchise - licence opravňující franchisee k provozování obchodní činnosti v souladu s koncepcí franchisora

Franchisor (také franchisingový poskytovatel) - podnikatel poskytující franchise svým franchisees

Franchisee, mn. číslo franchisees (také franchisant / franchisingový příjemce) - na franchisorovi právně a finančně nezávislý podnikatel, který provozuje franchise

Franchisingová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisee

Franchisingová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a jeho franchisees

Franchisingový balík - souhrn práv a dalších služeb poskytovaných franchisorem umožňující jeho franchisees provozovat franchise

Franchisingové poplatky - odměna, kterou franchisee platí franchisorovi za franchise

Franchising - Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků franchisora a jeho franchisee. Franchisor zaručuje svým franchisees právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.Toto právo franchisees opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy (ochrannou známku, servisní známku, jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém) v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora. (Definice Evropské franchisingové federace, kterou používá i Česká asociace franchisingu)

RNDr. Jaroslav Tamchyna

Český institut pro franchising

https://www.ifranchising.cz/

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode