"Náhodní kolemjdoucí" - recenze na knížky

Bohatý táta, chudý táta

Sharon L. Lechter, Robert Kiyosaki

 

            Dokážu pochopit, proč se tato kniha stala velmi úspěšnou, proč se stala světovým bestsellerem. Vše, co v ní Kiyosaki napsal, do sebe „zapadá“ a dává smysl. Svět kolem nás se změnil, ale rady zůstaly stejné a to je největší chyba. Ani dobré zaměstnání, ani dobré známky již dnes nezajišťují úspěch a zdá se, že si toho málokdo všiml. A jak se dostat ze zaběhnutého systému, který jen málokomu přináší štěstí a bohatství? Musíme prokázat svou zběhlost v účetnictví a investování.

            V této knize vystupuje chudý táta a bohatý táta. Chudý táta je pravý otec Roberta a bohatý táta je otec Mikea, Robertova nejlepšího kamaráda. Oba  byli silní, charismatičtí, vlivní, oba poskytli Robertovi rady, ale lišili se, oba silně věřili ve vzdělání, ale každý doporučoval jiný typ studia. Ve škole se neučí o penězích, školy se soustřeďují na akademické a profesionální dovednosti, ale ne na finanční schopnosti. Bohatý táta trval na tom, aby si člověk cvičil mozek, nejsilnější počítač na světě. Je rozdíl mezi tím, být chudý, a být bez peněz, být bez peněz je dočasné, zatímco být chudý je věčné. V devíti letech se rozhodl poslouchat a učit se od svého bohatého otce. Jakmile se rozhodl, koho bude poslouchat, jeho vzdělání začalo.

            V 6 základních lekcích se jako čtenáři seznamujeme s tím, co se od svého bohatého táty Kiyosaki přiučil. Bohatý člověk nepracuje pro peníze, nechává peníze, aby pracovali pro něj, je tedy velký rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem a pokud toto nepochopíme, nemůžeme být nikdy bohatí. Když si uvědomíme, jak moc je pro nás důležité rozumět číslům, základům účetnictví, uvědomíme si, jak moc velkou váhu má finanční gramotnost, která se bohužel stále ještě nestala běžnou součástí  moderního vzdělávacího systému. Podstatné je, aby člověk pracoval proto, aby se učil, ne pro peníze. Tak se totiž navyšuje naše finanční inteligence, což je oproti vyššímu platu daleko hodnotnější záležitost.

            Kniha by se měla stát povinnou součástí školních knihoven, možná i povinnou četbou. Je čtivá a problematika je vysvětlena živě, na konkrétních příkladech života autora, což je na tom asi to nejkrásnější, protože živé příklady táhnou. Bohatým se může stát opravdu každý z nás.

 

Myšlením k bohatství

Napoleon Hill

 

            V této knize se Hill zabývá problematikou individuálního úspěchu, tedy vidinou finanční nezávislosti, ale i duchovního bohatství, které se nedá vyčíslit penězi. V této knize se člověk dozví co jak má dělat, nalezneme v ní návod, jak vést sebe samotného, jak si věci plánovat, či dokonce užívat autosugesce.

            Podle mého je tato kniha velmi poučná. Už mnoha lidem změnila život k lepšímu. I mně trochu otevřela oči, i když většinu obsahu už jsem znal.

Některé myšlenky mne velmi zaujaly a myslím, že jsou výborné – viz níže:

 

•         Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

•         Skutečná hodnota vašeho mozku se dá určit podle vašich příjmů, které jste schopni vytěžit ze svých služeb. Peníze nemají větší hodnotu než mozek. Většinou mají hodnotu nižší.

•         Nesmíme začít otálet, jinak se nikdy nikam nedostaneme. Když budeme vytrvalí, tak můžeme překonat všechny překážky. Úspěšní lidé většinou doházejí ke svým rozhodnutím rychle.

•         Měli bychom se naučit systematicky šetřit a z příjmů určité procento odkládat stranou.

•         Nejhorší je, že většina nápadů zůstává nedonošených a potřebovala by trochu, aby se o jejich donošení někdo postaral.

•         Jestliže chceme něčeho dosáhnout, tak si musíme vše naplánovat a musíme vytrvat.

•         Kladné myšlenkové emoce vytvářejí tu stranu proudu, který člověka nese k bohatství a záporné emoce vytvářejí tu druhou, tu, která ho strhává k chudobě.

•         Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává jen zdát, ale jen málokteří vědí, že jasný plán a velká touha po bohatství jsou jeho jedinými prostředky k jeho získání.

 

            Autor dokáže svou knihou čtenáře skvěle motivovat, je plná užitečných rad, prověřených moudrostí, které napomohou člověku v cestě za úspěchem.

 

 

Nejbohatší muž v Babylóně

George S. Clason

 

            Kdo z nás by nechtěl zbohatnout a žít život bez obav o to, jestli bude moci zajistit svoji budoucnost a budoucnost své rodiny. Každý jistě nespočetněkrát uvažoval o tom, jaké by to bylo, kdyby mu v kapse cinkalo (možná spíše šustilo) více peněz nebo na účtu disponoval slušnější sumou, než která se tam krčí dnes.

            Ten, kdo podobně uvažoval, měl by si přečíst knihu, jejímž autorem je George S. Clason a která se jmenuje Nejbohatší muž v Babyloně. Tato kniha je inspirací, motivací a vůbec návodem k tomu, jak zbohatnout jednou provždy. Mnohé sny a nejtajnější tužby se mohou splnit, stačí jen když budeme vědět, jak úspěšně zacházet s penězi.

            V knize se čtenář může přesvědčit o tom, že finanční zákony se nemění a jsou univerzální a právě znalost finančních pravidel je klíčem k úspěchu. Kniha je jedním velkým podobenstvím poskládaným z životních příběhů babylonských obyvatel. A proč právě Babylon? Zde vznikly základy finančnictví, které se užívají dodnes a navíc byl Babylon svého času nejbohatším městem světa.

            Lidské bohatství se nenachází v plném měšci, ale ve stálém příjmu. O tom se přesvědčil úspěšný Arkád. Řídil se několika jednoduchými pravidly, jejichž dodržení tehdy, ale i dnes, přinese tomu, kdo se jimi řídí, klíč k bohatému životu. Člověk si musí zapamatovat, že každý ušetřený peníz se stává otrokem, který pro něj pracuje, je to jako se semínkem, z něhož vyrůstá strom. A žít z méně peněz se dá, jen se to musí zkusit. Když tohle pochopíme, nesmíme promarnit svou šanci tím, že bychom se radili s neodborníky. Arkád jako odborník razil těchto 7 zásad:

1)      Utrácet 9 z 10 mincí – dá se vyžít slušně i z omezených výdajů a kdo toto skutečně pochopí, získá peníze snadněji.

2)      Své výdaje musíme kontrolovat – většinou chceme daleko více, než si můžeme dovolit. Berličkou, která nám pomáhá, abychom neupadli, se potom stává rozpočet. Neplést si nezbytné a nedosažitelné.

3)      Investice – zlato v kapse jistě potěší, ale takto nic neřeší. Každá ušetřená mince se musí investovat.

4)      Ochrana jmění – nedělat ukvapená rozhodnutí, být otevřený dobrým radám a vyvarovat se nejistých investic.

5)      Bydliště jako investice – vlastní střecha nad hlavou zvýší celé naše snížení.

6)      Zajistit si budoucí příjem – nebudeme pořád mladí, proto je třeba myslet na zadní kolečka, mít zajištěný příjem na dobu, kdy nebudeme mladí.

7)      Zvyšovat svou výdělečnou schopnost – to nás posílí, zdokonalí, zvedne sebevědomí.

            Když se budeme držet výše zmíněných pravidel a překonáme zbytečné zdržování a váhání, nemůže se k nám Štěstěna obrátit zády, protože každý, kdo jedná energicky, má její náklonnost. Zvládneme-li se oprostit od přehnané úzkostlivosti, máme vyhráno. Když je totiž v člověku duše otroka, je úplně jedno v jaké rodině se narodí. Duše svobodného člověka vidí život jako řadu problémů, které řeší. Duše otroka naopak jen neustále naříká a vzdává se.

            Ovšem, dojde-li k tomu, že nás v životě svazují dluhy, nesmíme vzdychat. Stačí si rozdělit příjem podle následujícího poměru: 70% výdaje na živobytí (nájem, potraviny atd.), 20% na splácení dluhu, 10% odložit a šetřit.

            Babylon se tak stal důkazem lidské schopnosti dosáhnout neuvěřitelných výsledků. A i když jeho sláva pohasla, moudrost se zachovala až do dnešních dnů. V této knížce se s babylonskou moudrosti můžeme seznámit pomocí krátkých příběhů. Kniha je nesmírně zajímavá a čtivá, příběhy, které obsahuje, mají doslova třetí rozměr, pomocí něhož je rozvíjena lidská touha umět hospodařit s penězi.

 

 

Zvyšte si své finanční IQ

Robert Kiyosaki

 

            I v této knize Kiyosaki upozorňuje na nejpalčivější problém moderní doby a vzdělávacího systému. Jedním z největších nedostatků vzdělávacího systému je skutečnost, že studentům není poskytnuto dostatečné vzdělání v oblasti financí.

            Bohatým se totiž může člověk stát jen díky informacím, znalostem, chytrosti a vlastní šikovnosti. Pravidla, která už v dnešní době neplatí hovoří o tom, ať lidé tvrdě pracují, ukládají peníze, zbaví se dluhů, žijí skromně a investují do dobře diverzifikovaného portfolia otevřených podílových fondů.

            Na světě je velký počet lidí, kteří mají finanční problémy a to jsou lidé bohatí i chudí. Je důležité si uvědomit, že samotné peníze finanční problémy nevyřeší. Ty problémy ovšem neřeší ani usilovná práce, ani vzdělání, ani zaměstnání, takové problémy může vyřešit jen finanční inteligence.

Velmi zajímavá je myšlenka, že finanční problémy jsou problémy, ale zároveň i řešení, jestliže si lidé problémy vyřeší, jsou chytřejší. V takovém případě chudoba znamená mít více problémů než řešení. Zvyšovat finanční inteligence můžeme jedině tak, že aktivně řešíme vlastní finanční problémy.

 

Existuje pět typů finančního IQ:

a) Jak vydělat víc peněz

b) Jak chránit své peníze.

c) Jak zvládat rozpočet.

d) Jak  investovat peníze.

e) Jak zvýšit informovanost o financích.

 

            Jedním z velkým problému je lpění na tom, co lidé znají, sázejí na jistotě. Opravdová inteligence je radost z učení, nikoli strach z neúspěchu, čím více problému vyřešíme, tím bohatší budeme. Jednou z příčin, proč má tolik lidí finanční problémy, je to, že v jejich kapsách je příliš mnoho cizích rukou. Škodná z reálného světa = úředníci, bankéři, makléři, podniky, nevěsty, nápadníci, švagři a advokáti. Život většiny lidí je spojený spíše s rozpočtovým schodkem než s rozpočtovým přebytkem. Místo, aby vytvořili rozpočtový přebytek, pracuje celá řada lidí tak, aby vyžili s co nejmenšími prostředky. Chceme-li být bohatí, musíme zvolit rozpočtový přebytek a vytvořit ho můžeme jen zvyšováním příjmů.

            Je třeba investovat vhodně a mít své investice pod kontrolou, začít s málem a pokračovat pozvolna.

            U Kiyosakiho je inspirativní zejména cesta k tomu, jak se stát bohatými na základe finanční inteligence, kterou je třeba neustále rozvíjet. Nejde tedy vůbec o podstatu peněz jako takových, které jsou pro většinu populace měřítkem bohatství, ale jde právě o ono finanční IQ. Celé je to o změně přístupu v nahlížení na danou problematiku a vůbec o celkovém životním přístupu a jeho změně.

            Po přečtení má člověk chuť okamžitě dát se do díla a vykročit novým směrem. A to je určitě veliké plus této, ale i dalších Kiyosakiho knih.

 

 

tým Náhodní kolemjdoucí

(recenze vznikly v rámci této Soutěže)

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode