Úvěry a zadlužení

Tato lekce se zabývá úvěry (půjčkami a zadlužeností). Celou problematiku zhlédněte v komentované video prezentaci.

Lekce začne úvodem do bankovního trhu a jeho fungování - nabídky a poptávky půjček. Rozdíly mezi zápůjčkou a úvěrem. Problematika věřitelů a dlužníků, resp. úvěrujícím a úvěrovaném.