J - N

 • 27.04.2012 11:38

  Jistina

  Částka, kterou si od věřitele (banky) půjčujete, tedy částka bez úroků.

 • 14.04.2012 16:34

  Kontokorent

  Úvěr sjednaný k účtu, umožňující klientovi čerpat hotovost, kterou nemá (tzv. do mínusu). Klient je povinen v určité době, zpravidla jeden rok, úvěr splatit (dostat do plusu) a poté smí úvěr opět čerpat. Vzhledem k výši úroku je kontokorent vhodný na překlenutí krátkodobého nedostatku...

 • 21.04.2012 16:03

  Leasing

  Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Operativní leasing je běžný nájemní vztah. Po ukončení nájemní smlouvy nájemce vrací majetek pronajímateli zpět. Finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž po skončení leasingu přechází pronajatý majetek do...

 • 14.04.2012 16:36

  Lichva

  Úvěr s nepřiměřeně vysokým úrokem, kdy poskytovatel zneužívá něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti. Podle zákona je lichva trestný čin, bohužel není stanovena žádná procentuální hranice.

 • 27.04.2012 11:39

  Limit platební karty

  Určuje výši maximální částky, kterou je možné vyčerpat prostřednictvím karty v průběhu daného časového období (den, týden). Zpravidla se nastavuje limit pro hotovostní transakce, bezhotovostní transakce a internetové transakce.

 • 19.04.2012 14:58

  List vlastnictví

  Výpis z katastru nemovitostí, též označováno LV, je listina, obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník a slouží k prokázání vlastnictví. Dále jsou zde uvedeny další informace, např. zástavní právo (nemovitostí se ručí na...

 • 27.04.2012 11:42

  Mimořádná splátka

  Částečné nebo úplně splacení úvěru mimo pravidelné měsíční splátky.

 • 27.04.2012 11:43

  Mobilní bankovnictví

  Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu, které oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší ochranu klienta.

 • 19.04.2012 15:00

  Movitost

  Každá věc, která není nemovitostí. Např. automobil, obraz apod.

 • 19.04.2012 14:57

  Nemovitost

  Pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Např. dům, chata, garáž, zahrada, pole, park, rybník, byt, nebytový prostor apod. Byt nebo dům kde bydlím si mohu zdarma najít na internetu, kde jsou uvedeny některé údaje, týkající se vlastníka, omezení apod. ...

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode