O - Ř

 • 14.04.2012 17:02

  Oddlužení (tzv. osobní bankrot)

  Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka – nepodnikatele oddlužením. Dlužníkovi dluhy jsou sjednoceny a soud posuzuje, zda je plán oddlužení ekonomicky reálný, tj. splacení alespoň části dluhu do určité doby.

 • 21.04.2012 13:49

  Phishing

  Je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. K získání těchto důvěrných informací využívají podvodné e-maily, které na první pohled vypadají, že jsou odeslány...

 • 14.04.2012 16:38

  PIN

  Personal Identification Number – znamená jedinečný bezpečnostní prvek přidělený držiteli karty bankou ke kartě. V žádném případě není vhodné PIN psát na kartu, ukládat v peněžence spolu s kartou apod.!

 • 15.03.2012 10:24

  Platební karta

  Jde o typ karty, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, nebo využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Tato karta je vázána na běžný bankovní účet a klient může s její pomocí platit do výše...

 • 15.03.2012 10:26

  Platební kreditní karta

  Typ karty, se kterou je spojena možnost čerpání úvěru. Kreditní karta není vázána na běžný účet, ale na samostatný úvěrový účet. Aby banka kartu vydala, musí klienta „znát“ – tj. musí vést jeho běžný účet, na který si nechává posílat výplatu po nějakou dobu. Některé banky vydávají kreditní karty...

 • 15.03.2012 10:32

  Platební transakce

  Vložení, výběr nebo převod peněžních prostředků na/z účtu.

 • 14.04.2012 16:39

  Plná moc

  Právní úkon, kterým zmocnitel dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat. Např. vyřídit nějakou záležitost na úřadech.

 • 21.04.2012 16:20

  Podílové listy

  Vydávají podílníkům výměnou za vložené peníze podílové fondy. Jejich hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj...

 • 21.04.2012 16:12

  Podílový fond

  Otevřené podílové fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak profesionální správce, kterým je investiční společnost, nakupuje různé cenné papíry, čímž rozkládá riziko a tak ho každý podílník (klient) nese méně, než kdyby investoval sám do jednotlivých titulů. Při výběru...

 • 27.04.2012 12:10

  Podnikatel

  Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1 | 2 >>

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.